سخن بزرگان

سرچشمه محبت

ای سر چشمه ی محبت
ای عشق واقعی
چگونه ستایشت کنم در حالی که قلبت از محبت بی نیاز است
چگونه ببوسمت وقتی که عشقت در وجودم جاری میشود
بگزار نامت را تکرار کنم نامت زیباست دلنشین است
چه داشته ای که اینگونه مرا طلسم کرده ای
من اینگونه نبودم تو عشق را با من آشنا کردی
تو هوای دلم را با طراوت کردی
زمانی که با تو هستم به آسمان به بیکران پرواز میکنم
پس بدان دوستت دارم گرچه پایان راه را نمیدانم...

+ نوشته شده در  جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 9:49  توسط میرزا  | 

دلم تنگ است

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است

سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانی است

نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است

میروی و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم بی تو،

 یک عمر فرصت برای گریستن دارم اما برای تماشای تو،

همین یک لحظه باقی است

و شاید همین یک لحظه اجازه زیستن در چشمان تو را داشته باشم.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 9:39  توسط میرزا  | 

سرچشمه محبت

ای سر چشمه ی محبت
ای عشق واقعی
چگونه ستایشت کنم در حالی که قلبت از محبت بی نیاز است
چگونه ببوسمت وقتی که عشقت در وجودم جاری میشود
بگزار نامت را تکرار کنم نامت زیباست دلنشین است
چه داشته ای که اینگونه مرا طلسم کرده ای
من اینگونه نبودم تو عشق را با من آشنا کردی
تو هوای دلم را با طراوت کردی
زمانی که با تو هستم به آسمان به بیکران پرواز میکنم
پس بدان دوستت دارم گرچه پایان راه را نمیدانم...

+ نوشته شده در  جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 9:38  توسط میرزا  | 

سخنان بزرگان

سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه

حقیقت مانند آب دریا است چون نمک  آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد . فردریش نیچهادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی !. ارد بزرگما با مشکلات می جنگیم تا آسایش بیابیم ، ولی وقتیکه آسایش یافتیم آن را غیر قابل تحمل می یابیم . هانری بروکس آدامزمن در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم که اشتیاق شدیدی به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند.  بیل‌گلدبه هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . ارد بزرگتن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگنآنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم . سیسرونمردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ... ارد بزرگآنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است . بزرگمهرآنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاواتجنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگاعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتتمن احساس می کنم مختارم پس مختارم . لایب نیتسبخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است . ارد بزرگدر نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است .  بزرگمهرآغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همرروزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت . ارد بزرگدروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوترپاکی نفس جدایی می آورد . فردریش نیچهنم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران . ارد بزرگانسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسرپاداش درستی را در درستی بجوی ، و انگیزۀ کار نیک را همان نیکی بدان و سود دیگر مخواه . حکمت هندوگردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . ارد بزرگخرسندترین  آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد . بزرگمهرامید غذای روزانۀ بیچارگان است . هرشلآنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .  ارد بزرگهرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود .  حسین بهزادفلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس  . حافظکلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگحقیقت نیازمند نقد است نه ستایش  . فردریش نیچهاشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بوداگردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی . ارد بزرگانسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیراگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوونهر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم . ارد بزرگشما چون فصلهای سال هستید ، زیرا در زمستان خود بهار را انکار می کنید ، در حالی که بهار سرسبز هرگز شما را انکار نمی کند ، بلکه در سنگین ترین خواب غفلت به روی شما لبخند می زند ، بی آنکه خشمگین شود و یا با شما ستیز کند و صفا و یکرنگی را نادیده بگیرد . جبران خلیل جبرانجاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است . هاولاک الیسآدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است . ارد بزرگ


آنان که نمی‌توانند مسؤولیت قبول کنند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر داد و هوار راه می‌اندازند . هرمان هسههمسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند . ارد بزرگمرد پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تکیه‌گاه فکر نمی‌کند؛ روش خود را تحمیل می‌کند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه کار را [پیروزی یا شکست] از آن خود می‌داند. چارلز دوگلبه ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمی‌توانیم مسؤولیت‌ها را به گردن خدا یا طبیعت بیندازیم. مسؤولیت خود ماست و باید خودمان به دوش بکشیم. آرنولد توین‌بیرایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد . ارد بزرگخوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلرکسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. گوتهگردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . ارد بزرگیک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراطاگر می خواهی بنده کسی نشوی ، بنده هیچ چیز مشو . ژاک دوالرایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست . ارد بزرگآنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. فرانسیس بیکنآنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاووارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد . ارد بزرگفکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. هربرت اسپنسرهرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است .کارلایلرایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگآدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است .پاسکالبیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسونآدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند . ارد بزرگتاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیرچه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند . ارد بزرگنشانه مهارت، دانستن بیشترین ها در مورد کوچک ترین ها است . اچ لاسکىاولین گام در راه آگاهى، درک جهل است . بى پیماستررایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد . ارد بزرگخداوندا، نمى توانیم از تو چیزى بخواهیم که تو نیازهاى ما را مى دانى، پیش از اینکه در ما پدیدار شود .  جبران خلیل جبرانفرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاریخ. یونگبی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگآزادی ابر انسان تنها در صورتی واقعی است که در زمان فراشد و در ساختن آینده یی بر پایه گذشته عملی شود . فردریش نیچهخوشبختی میان پرده بدبختی است . دن مارکیبازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست . ارد بزرگفرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .  فردوسی خردمندبه خاطر داشته باشید که امروز همان فردایی است که دیروز درباۀ آن نگران بودید . از خود بپرسید اقلاً این چیزی که درباره اش نگرانم به وقوع خواهد پیوست یا خیر ؟ . استرنهیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . ارد بزرگ


  
عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . آلفونس کارآزادگان را کاهلی ، بنده می سازد . فردوسی خردمنددر هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . ارد بزرگتجربه را بر روی رختخواب نرم معطر و متکای پر قو نمی توان بدست آورد . اوری پیدزن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد . ارهارداگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . ارد بزرگآدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچکس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست .  آلفرد دوموسهحیات خوابی است ، و محبت رؤیای آن . آلفرد دوموسهتا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد . ارد بزرگجایگاه پرستش گران کوهستان است . فردوسی خردمندهر چه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت عمده انسانها ، تفاوت بین انسان ضعیف و قوی ، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل نا پذیر آنهاست . به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی را برای خود مشخص می کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد : یا مرگ یا پیروزی. توماس فاول باکستوناگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است. ارد بزرگباید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد . فردریش نیچههیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟! .  جک لندنقانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و  پلشدی در پی دارد . ارد بزرگچه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری . جبران خلیل جبرانباید در محدوده ی امکانات زمینی بیافرینیم، و در آفرینش  به زمین وفادار بمانیم  . فردریش نیچهآنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . ارد بزرگزندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن . جان دیویبرای ارواح بشری چه چیزی بالاتر از این است که در هر رنج و محنتی غمخوار یکدیگر و در هر شادی شریک خنده های هم و در خلوت خاطرات یکدیگر تنها تصاویر ماندگار و ابدی وجود هم باشند . جرج الیوتبه کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد . ارد بزرگآنگاه که سندانی ، پا برجا باش ، روزی که چکش گشتی محکمتر بکوب . جان قلوریویک ساعت زندگی با افتخار و شکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد . سر والتر اسکاتساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد . ارد بزرگاراده زندگی برتر و نیرومند تر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده جنگ اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است! . فردریش نیچهبه رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند  . جبران خلیل جبرانپشیمانی، اولین گام برای پوزش است. ارد بزرگبیهوده گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند .  بزرگمهرزن مانند شیشۀ ظزیف و شکستنی است . هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید . زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . سروانتسکوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است . ارد بزرگباری ؛ بدترین چیز خرداندیشی ست. به راستی ؛ شرارت به که خرداندیشی! . فردریش نیچههواخواه مرگ در راه سربلندی وطن یا با قهرمانی به شهادت می رسد یا زندگی شرافتمندانه ای بدست می آورد. جمال الدین اسدآبادیبزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت . ارد بزرگتمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری  ابدی برای  کشورم کسب کنم . نادر شاه افشار
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 19:40  توسط میرزا  | 

آدمك ابرها سیاهند
 آدمها چه بی پناهند
همشون مثل مسافر
توی نیمه های راهند
لبا بسته ، چشا گریون
همه جا رنگ زمستون
تا دلت بخواد پرنده
همه زخمی، همه بی جون
شبهامون یه تخته سنگه
آسمون كبودی رنگه
می دونی فاصله نیست
توی سینه دل تنگه
یه طرف راه بسته
یه طرف بغض شكسته
توی كوچه ها خزیدن
با پای زخمی و خسته
آدمك فایده نداره
پشت در بگن بهاره
وقتی پروانه روی گلها
حس پر زدن نداره
توی این همه هیاهو
منم اینجا نگرونم
جای دست مهربونش
دست پائیزه، رو شونم
آدمك گلها بی گلدون
خونه درختا ویرون
باغچه ها مثل كویرند
لبهاشون تشنه بارون
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:16  توسط میرزا  | 

ندایی خوشکل

صدای خدا را می خواستم بشنوم

 

ندا آمد به ناله و  توبه گنهکار گو ش کن


***********************

می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن


***********************

می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن

***********************


می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن


***********************

می خواستم دستان خدا را بگیرم...

 

گفتند:دستان افتاده ای را بگیر


***********************

خواستم جهره خداوند را ببینم...

 

ندا آمد بصورت مادرت بنگر...


***********************خواستم رنگ خدا را ببینم...

 

ندا آمد بی رنگی عارفان را بنگر...


***********************

می خواستم دست خدارا ببوسمندا آمد دست کارگری را که درست کار می کند ببوس...

***********************


خواستم به خانه خدا بروم

 

 

ندا آمد قلب انسان مومن را زیارت کن


***********************


خواستم صدای نفس خدا رااحساس کنم...

 

ندا آمد...صدای نفس عاشق صادق را بشنو

***********************

خواستم خدا را در عرش ببینم

 

ندا آمد به انسانی که به دستور خدا حرکت میکند بنگر...


***********************

خواستم نور الهی را مشاهده کنم

 

ندا آمد از پرخوری و شکم سیر فاصله بگیر...


***********************


می خواستم به خدا به پیوندم...

 

ندا آمد از بقیه ببر...حتی از خودت...
***********************

خواستم صبر خدای را ببینم...

 

ندا آمد بر زخم زبان بندگان تحمل کن***********************

خواستم سیاست الهی را مشاهده کنم...

 

ندا آمد عاقبت گردنکشان را ببین...***********************

خواستم خدای را یاد کنم...

 

ندا آمد ارحام و خویشانت را یاد کن.
***********************

خواستم که دیگر نخواهم...

 

ندا آمد امورت را به او واگذار کن و برو...


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:48  توسط میرزا  | 

در عشق باید زیست

در عشق باید زیست

با عشق باید یکی شد

!خدایا

شکر ,هزار هزار شکر که تا این حد عاشقم

 شکر به خاطر همه ی طپش هایی که به من داده ای و میدهی

به خاطر همه ی عشقی که هر روز قلبم را و روحم را آرامش می بخشد.

عشقی که حتی بغضم را میترکاند و اشکم را در می آورد.

امروز هم عاشقم

 مثل همیشه

ولی این عشق هر روز رنگی تازه داردو عطری و حال و هوایی

هیچگاه یکنواخت و ملال آور نیست

عاشقم و معشوقم هر روز بیشتر و بیشتر میشود

و باز ترا شکر که قلبی به وسعت صحرا و به عمق دریا به من داده ای

گاه با خود می اندیشم مبادا راه عشق را به خطا روم؟

ولی ندایی از درون میگوید:عشق خطا ندارد,عشق خطا نمیکند

عشق خداست و خدا یعنی همه چیز و هیچ چیز!

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:59  توسط میرزا  | 

رازو نیاز

پروردگارا سوار بر بال دعا به سويت آمده ام !

دوست دارم دل زنگار بسته خود را با نام تو جلا دهم

اي بخشنده مهربان ، از رسواييهاي دنيا و هولناكي آخرت به تو پناه مي برم ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:48  توسط میرزا  | 

رازو نیاز با معبود

گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌كنم …
گفتی: فانی قریب
     .:: من كه نزدیكم (بقره/۱۸۶) ::.

گفتم: تو همیشه نزدیكی؛ من دورم… كاش می‌شد بهت نزدیك شم …
گفتی: و اذكر ربك فی نفسك تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال
     .:: هر صبح و عصر، پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد كن (اعراف/۲۰۵) ::.

گفتم: این هم توفیق می‌خواهد!
گفتی: ألا تحبون ان یغفرالله لكم
     .:: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟! (نور/۲۲) ::.

گفتم: معلومه كه دوست دارم منو ببخشی …
گفتی: و استغفروا ربكم ثم توبوا الیه
     .:: پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه كنید (هود/۹۰) ::.

گفتم: با این همه گناه… آخه چیكار می‌تونم بكنم؟     
گفتی: الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده
     .:: مگه نمی‌دونید خداست كه توبه رو از بنده‌هاش قبول می‌كنه؟! (توبه/۱۰۴) ::.

گفتم: دیگه روی توبه ندارم ...
گفتی: الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب
     .:: (ولی) خدا عزیزه و دانا، او آمرزنده‌ی گناه هست و پذیرنده‌ی توبه (غافر/۲-۳ ) ::.

گفتم: با این همه گناه، برای كدوم گناهم توبه كنم؟ 
گفتی: ان الله یغفر الذنوب جمیعا
     .:: خدا همه‌ی گناه‌ها رو می‌بخشه (زمر/۵۳) ::.

گفتم: یعنی بازم بیام؟ بازم منو می‌بخشی؟
گفتی: و من یغفر الذنوب الا الله
     .:: به جز خدا كیه كه گناهان رو ببخشه؟ (آل عمران/۱۳۵) ::.

گفتم: نمی‌دونم چرا همیشه در مقابل این كلامت كم میارم! آتیشم می‌زنه؛ ذوبم می‌كنه؛ عاشق می‌شم! …  توبه می‌كنم
گفتی: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین
     .:: خدا هم توبه‌كننده‌ها و هم اونایی كه پاك هستند رو دوست داره (بقره/۲۲۲) ::.

ناخواسته گفتم: الهی و ربی من لی غیرك     
گفتی: الیس الله بكاف عبده
     .:: خدا برای بنده‌اش كافی نیست؟ (زمر/۳۶) ::.

گفتم: در برابر این همه مهربونیت چیكار می‌تونم بكنم؟
گفتی:یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا و سبحوه بكرة و اصیلا هو الذی یصلی علیكم و ملائكته لیخرجكم من الظلمت الی النور و كان بالمؤمنین رحیما
.:: ای مؤمنین! خدا رو زیاد یاد كنید و صبح و شب تسبیحش كنید. او كسی هست كه خودش و فرشته‌هاش بر شما درود و رحمت می‌فرستن تا شما رو از تاریكی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیارن . خدا نسبت به مؤمنین مهربونه (احزاب/۴۱-۴۳) ::.

منبع: چرخ و فلک

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:44  توسط میرزا  | 

سلام بر حیدربابا

حیدربابایا سلام

حیدربابا چو ابر شَخَد ،‌ غُرّد آسمان

سیلابهاى تُند و خروشان شود روان

صف بسته دختران به تماشایش آن زمان

بر شوکت و تبار تو بادا سلام من

گاهى رَوَد مگر به زبان تو نام من

 

حیدربابا چو کبکِ تو پَرّد ز روى خاک

خرگوشِ زیر بوته گُریزد هراسناک

باغت به گُل نشسته و گُل کرده جامه چاک

ممکن اگر شود ز منِ خسته یاد کن

دلهاى غم گرفته ، بدان یاد شاد کن

حیدربابا ، ایلدیریملار شاخاندا

سئللر ، سولار ، شاققیلدییوب آخاندا

قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا

سلام اولسون شوْکتوْزه ، ائلوْزه !

منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوْزه

 

حیدربابا ، کهلیک لروْن اوچاندا

کوْل دیبینَّن دوْشان قالخوب ، قاچاندا

باخچالارون چیچکلنوْب ، آچاندا

بیزدن ده بیر موْمکوْن اوْلسا یاد ائله

آچیلمیان اوْرکلرى شاد ائله

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 19:9  توسط میرزا  | 

مطالب قدیمی‌تر